goedkoopstejurist.nl

de site voor deskundige juridische hulp tegen een scherp tarief

Even voorstellen

Mijn naam is Frans Boonstra en ik ben ruim 30 jaren werkzaam als jurist. Ik heb als bedrijfsjurist achtereenvolgens gewerkt bij een branchevereniging voor woninginrichters, een vakbond, de politie, een ROC (Regionaal Opleidingen Centrum) en Sportvisserij Nederland, de belangenbehartiger voor sportvissers. In deze functies heb ik mij beziggehouden met heel veel verschillende rechtsgebieden. Mijn kennis en ervaring zijn daarom breder dan bij de gemiddelde bedrijfsjurist en advocaat die vaak meer gespecialiseerd zijn in één vakgebied.

Als bedrijfsjurist heb ik mij vaak verbaasd over het gebrek aan kennis bij de jurist of advocaat van de tegenpartij en … over de tarieven die worden gevraagd.

Ik ben werkzaam voor particulieren, bedrijven, verenigingen en overheden. Ik vind het belangrijk dat juridisch advies en juridische hulp beter bereikbaar is voor bedrijven en mensen voor wie een “normale” jurist te duur is. Want vaak heeft iemand wel gelijk, maar krijgt hij geen gelijk omdat het inschakelen van een jurist te duur is. Met mijn tariefstelling wil ik juridisch advies en juridische hulp bereikbaar maken voor iedereen.

Particulieren en bedrijven

Ook het taalgebruik laat nogal eens te wensen over in die zin dat advocaten of juristen vaak taal gebruiken die de klant niet goed begrijpt. En vraag je vervolgens om uitleg, dan krijg je voor die uitleg ook weer een rekening tegen het normale uurtarief. Ik vind dat dit beter kan; meer kwaliteit, voor minder geld in begrijpelijke taal.

Ik wil dan ook betere rechtshulp bieden voor een normaal tarief.
Ik heb op die manier al veel mensen kunnen helpen voor wie een advocaat te duur was.

Constructieve insteek

Bij een conflict is er nooit een winnaar, behalve de ingeschakelde jurist die er financieel wijzer van wordt en daarmee een belang krijgt om de zaak nog wat op de spits te drijven.
Ik kies in mijn werk bewust voor een constructieve insteek en zoek als daar ruimte voor is naar een oplossing. Dat geeft meer voldoening dan na een harde confrontatie als juridische winnaar uit de strijd te komen. Bovendien is het vinden van een oplossing vaak veel goedkoper dan een lange juridische strijd waarbij de uitkomst vaak onzeker is. Maar is het nodig, dan ga ik natuurlijk de strijd voor u aan.

© 2019 goedkoopstejurist.nl

Thema door Anders Norén