goedkoopstejurist.nl

Dé website voor deskundige juridische hulp voor een scherp tarief

Rechtsgebieden

Mijn kennis en ervaring hebben onder andere betrekking op:

 • Arbeidsrecht en ontslagrecht, waaronder hulp bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst bij het einde van het dienstverband.
 • Consumentenrecht: koopovereenkomst, wanprestatie van de verkoper, garantie, verborgen gebreken bij woningverkoop, wanneer kan ik een overeenkomst ontbinden? koop via internet, opzeggen van abonnementen of lidmaatschappen.
 • Opstellen en beoordelen van contracten en overeenkomsten: bijvoorbeeld een koopcontract, overeenkomst van geldlening, het recht van grondgebruik (bruikleenovereenkomst), het opstellen van algemene voorwaarden, een privacy-verklaring.
 • Bezwaarschriften; bezwaar maken tegen overheidsbesluiten zoals vergunningen, de Woz aanslag of bekeuringen.
 • Geschillencommissies en tuchtcolleges; klacht indienen en het voeren van de procedure bij een commissie of college.
 • Verenigingsrecht; statuten opstellen of controleren, schorsing en royement van leden, lastige leden; wat kan de vereniging? penningmeester plundert de kas en nu… bestuurdersaansprakelijkheid, opheffen vereniging, fusie.
 • Visserijwetgeving; visrechten, uitgifte van visrecht, huurovereenkomst visrecht, toestemming visrecht, is die bekeuring wel terecht? beroepsvistuigen, beschermde vissoorten, oude zakelijke en heerlijke visrechten.
 • Privacy; welke verplichtingen heb ik als bedrijf op grond van de AVG? het recht op verzet, inzage en verwijdering.
 • (eenvoudig) Fiscaal advies; wat zit er in box 3, eenmanszaak, aftrekposten, schenken op papier; wat zijn de voordelen en hoe werkt het?
 • (eenvoudige) Notariële vraagstukken; erfrecht, testament, erfenis verwerpen of aanvaarden en hoe werkt dat? hoe werkt schenken op papier en wat zijn de voordelen? hoe vind ik een goede notaris? samenlevingscontract wel of niet nodig? voor welk contract is een notaris verplicht?
 • Echtscheidingskwesties; algemeen advies, zelf regelen, opstellen convenant, verdeling van de boedel, mediation.
 • Visserijboetes; VISpas vergeten, vissen met 3 hengels, vissen in de gesloten tijd, verboden aas, overtreden voorwaarden VISpas.
 • Strafrecht (beperkt); boetes, schade verhalen in strafzaak (voegen), smaad en laster.
 • Wet open overheid (tot voor kort: Wet openbaarheid bestuur; verzoek om overheidsinformatie, beslistermijnen.

Daarnaast kan ik u – in de regio Zeist – behulpzaam zijn bij het invullen van de belastingaangifte.

© 2024 goedkoopstejurist.nl

Thema door Anders Norén