goedkoopstejurist.nl

de site voor deskundige juridische hulp tegen een scherp tarief

Rechtsgebieden

Mijn kennis en ervaring hebben onder andere betrekking op:

 • Arbeidsrecht; arbeidsconflict, ziekte, ontslag, concurrentiebeding, beĆ«indiging in overleg.
 • Consumentenrecht: koopovereenkomst, wanprestatie van de verkoper, garantie? verborgen gebrek bij woningverkoop, wanneer kan ik een overeenkomst ontbinden? koop via internet, opzeggen van abonnementen of lidmaatschappen.
 • Opstellen contracten: opstellen algemene voorwaarden, privacy beleid (AVG), koopcontract, vastleggen van een lening, recht van grondgebruik (bruikleenovereenkomst), vaststellingsovereenkomst bij einde dienstverband etc.
 • Bezwaarschriften; bezwaar maken tegen overheidsbesluiten.
 • Geschillencommissies en tuchtcolleges; procedures aanhangig maken en bijwonen van zittingen.
 • Verenigingsrecht; statuten opstellen of controleren, geschorst of geroyeerd, en nu? lastige leden; wat kan de vereniging? penningmeester plundert de kas, bestuurdersaansprakelijkheid, opheffen vereniging, fusie.
 • Visserijwetgeving; visrechten, uitgifte van visrecht, huurovereenkomst visrecht, toestemming visrecht, is die bekeuring wel terecht? beroepsvistuigen, beschermde vissoorten, oude zakelijke en heerlijke visrechten.
 • Privacy; welke verplichtingen heb ik als bedrijf op grond van de AVG? het recht op verzet, inzage en verwijdering.
 • (eenvoudig) Fiscaal advies; wat zit er in box 3, eenmanszaak, aftrekposten, schenken op papier; hoe en wat.
 • (eenvoudige) NotariĆ«le vraagstukken; erfrecht, erfenis verwerpen of aanvaarden en hoe werkt dat? hoe werkt schenken op papier? hoe vind ik een goede notaris? samenlevingscontract wel of niet nodig? voor welk contract is een notaris verplicht?
 • Echtscheidingskwesties; zelf regelen? opstellen convenant, mediation of niet?
 • Visserijboetes; Vispas vergeten, vissen met 3 hengels, vissen in de gesloten tijd, verboden aas, overtreden voorwaarden VISpas.
 • Strafrecht (beperkt); boetes, schade verhalen in strafzaak (voegen), smaad en laster.
 • Wet openbaarheid bestuur; verzoek om overheidsinformatie, beslistermijnen.

Daarnaast kan ik u – in de regio Zeist – behulpzaam zijn bij het invullen van de belastingaangifte.

© 2019 goedkoopstejurist.nl

Thema door Anders Norén